Northpipe – Sveriges nordligaste auktoriserade rörinspektörer.

Vi på Northpipe arbetar endast med de bästa produkterna på marknaden, vilket i sin tur ställer höga krav på oss som leverantörer. Vi är till exempel via SacPro certifierade återförsäljare och installatör av Brawoliner, marknadens bästa foder för relining.

Vi valde tidigt att knyta ihop våra tjänster med BDX Miljö. Tillsammans med deras spol- & sugbilar kan vi erbjuda en mer komplett lösning och ta oss an större arbeten. Tillsammans med dem har vi även byggt upp en plattform som gör det lättare för kunderna att veta vart man ska vända sig när problem uppstår eller när det är dags för inspektion och rådgivning av V/A system.

Genom inspektion och dokumentation ger vi rätt råd och de bästa lösningarna marknaden kan erbjuda för att spara både tid och pengar för våra kunder.