Våra tjänster

Innehåll

Rörinspektion

Våra rörinspektionstjänster erbjuder en detaljerad och exakt bedömning av rörens skick och funktion. Vi använder avancerade kamerautrstning och övervakningssystem för att bedöma rören och identifiera eventuella blockeringar, läckor, sprickor eller andra skador.

Genom att ha en klar bild av rörens tillstånd kan vi skapa en anpassad plan för att åtgärda problemen effektivt och minimera störningar för dig.

 

Med våra filmbussar utför vi även omfattande egenkontrollet inför slutbesiktning av nyförlagda spill- och dagvattenledningar. Våra rörinspektöret är STVF-certifierade enl P93/p122.

 

I egenkontrollprogrammet ingår riktningsavvikelse (lutningsmätning), deformationskontroll samt TV inspektion med protokoll enl P93/p122. Vi inspekterar rör i alla dimensioner

Relining / flexibelt foder

Vi förstår att ett fungerande rörsystem är avgörande för smidig drift och effektivitet i alla typer av byggnader och anläggningar. Våra reliningtjänster erbjuder en pålitlig lösning för att hantera vanliga problem som exempelvis inläckage el utläckage, sprickor, rötter eller rörbrott. Genom att infodra ledning med ett glasfiberarmerat foder skapar vi ett nytt självbärande rör inuti det gamla röret.

Kostnadseffektivt och CO2 besparingar

Relining med flexibelt foder har många fördelaktiga aspekter för miljön genom att minska markstörningar, spara vatten, minska utsläpp av växthusgaser och förlänga livslängden för avloppsledningar. Genom att använda dessa metoder kan vi bevara naturresurser, minska negativa miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar och effektiv hantering av avloppssystemen.

 

Projekt i Norbotten

Infodringsprojekt älvsledning i Vittangi där vi renoverade 1580 meter spillvatten. Dom gamla ledningarna var i mycket dåligt skick så vi på Northpipe är stolta att åtgärda detta problem med att spillvatten rann ut i älven. Vi bjöd även in delar av näringslivet för att visa upp våra produkter och den långsiktiga effektiviteten.

Brunnsrenovering

Vill ni byta ut era befintliga brunnar kan vi med fördel renovera dessa. Vår brunns-renoverings rigg återställer funktionen som ny. Den blir tät från inläckage, utseende blir som ny och den blir stark så den står sig stadigt för rörelser i mark.

 

Mer info kommer inom kort.